restauracja-rezydent-manufactorial

  • Oparta o framework Materialize.
  • Szata graficzna zbliżona kolorystycznie do zastanej, dotychczasowej strony.
  • Zastane logo wykorzystane jako powtarzalny, ozdobny element strony.
  • Formularz kontaktowy zabezpieczony reCAPTCHA.
  • Klasyczny styl wielostronicowy.
  • Pełna responsywność.
  • Lekkość i szybkość działania.

Strona zbudowana przy pomocy frameworku Materialize. Pozwala to oprzeć się na lekkim HTMLu i CSS. Natomiast zrezygnować wszędzie gdzie to możliwe z PHP, JS, baz danych czy CMSów jak WordPress – nie koniecznych na witrynie wizytówkowej.

Klasyczna forma – zarówno wizualnie, jak pod względem interfejsu podkreśla tradycyjny styl samej restauracji.

Restauracja Rezydent

PolandGerman